09173119959 مشاوره

طراحی آرم و لوگو‌ در شیراز

طراحی آرم و لوگو‌ ارزان

طراحی آرم و لوگو‌ حرفه ای

طراحی آرم و لوگو‌
همانطور که میدانید طراحی آرم و لوگو برای یک واحد، اعتبار ویژه ای به آن مجموعه میدهد بطوری که شاید اسم آن مجموعه در ذهن نماند اما لوگو به دلیل خاصیت دیداری آن، در ذهن ها باقی می ماند.حال این که هر چه بیشتر این لوگو در تبلیغات متعدد دیده شود بیشتر در اذهان عمومی ماندگار می شود.

همانطور که میدانید طراحی آرم و لوگو برای یک واحد، اعتبار ویژه ای به آن مجموعه میدهد بطوری که شاید اسم آن مجموعه در ذهن نماند اما لوگو به دلیل خاصیت دیداری آن، در ذهن ها باقی می ماند.حال این که هر چه بیشتر این لوگو در تبلیغات متعدد دیده شود بیشتر در اذهان عمومی ماندگار می شود. علم به این که لوگوی مرتبط با آن مجموعه چه فرمی داشته باشد مثل منحنی ، لبه های تیز ، نرم و لطیف ، خشن و ... یا چه رنگی داشته باشد مثل رنگ های گرم یا رنگ های سرد و ... یا چه کسانی بیشتر با آن لوگو سر و کار دارند؛ همه و همه از جمله معیارهایی است که باید در طراحی لوگو رعایت شود.

رای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طراحی لوگو در ابعاد شخصی، شرکتی یا سازمانی با سیرن در ارتباط باشید تا با نحوه کیفیت کار بیشتر آشنا شوید.

خدمات طراحی سایت سیرن